วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตอาราจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์ (KINGDOM ANIMALIA)

       สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และมีระยะตัวอ่อน (EMBRYO) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็นไฟลัมต่างๆดังนี้
       1. ไฟลัมพอริเฟอรา(PHYLUM PORIFERA)สัตว์ที่ลำตัวเป็นรูพรุน ได้แก่ ฟองน้ำ

ภาพ ฟองน้ำ

ภาพ ฟองน้ำ

      2. ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) สัตว์ที่มีลำตัวกลวง ระบบประสาทเป็นแบบร่างแหประสาท(NERVE NET) ได้แก่ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และไฮดรา

ภาพ แมงกะพรุน
ที่มา : http://www.online-station.net/_news/2008/0304/15054_14.jpg
ภาพ ดอกไม้ทะเล

ภาพ ปะการัง

ภาพ กัลปังหา

ภาพ ไฮดรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น